top of page
542A7358.jpg

De stichting

Om de 3 jaar biedt de Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Midden-Groningen een thuis aan voor kinderen tussen de 8-10 jaar, uit de door de Tsjernobyl-ramp getroffen gebieden. De kinderen, juf en tolk verblijven aaneengesloten 7 weken bij een gastgezin in de gemeente Midden-Groningen. Ieder project wordt een nieuwe groep kinderen uitgenodigd.

HET ONTSTAAN VAN STICHTING HULP TSJERNOBYL KINDEREN MIDDEN - GRONINGEN                                                              ( voorheen Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen e/o )

Door ervaring en enthousiasme van Jan Willem & Jetty van der Steege uit Siddeburen , die gastouder waren in Delfzijl,
is in februari 2000 de Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen e/o opgericht om als doel kinderen uit het getroffen gebied rondom Tsjernobyl op te vangen.

Het heeft er toe geleid om de omliggende kerkgenootschappen van Siddeburen aan te schrijven met de bedoeling een opvang project voor deze kinderen te organiseren.
Het resultaat is dat een aantal kerken hun toezegging hebben gegeven en deze actie willen ondersteunen. Na een lange voorbereiding kwam de 1e groep kinderen aan op 25 november 2000

DE WERKGROEP 

 

De werkgroep is een vrijwilligersgroep en bestaat uit 9 leden van verschillende kerken uit de gemeente Midden-Groningen                  En organiseert en verblijf van een groep Tsjernobylkinderen.

           

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

 

 • Jan Willem van der Steege ( voorzitter / PR )        

 • Kees Mollema  ( secretaris )

 • Eddy Muntendam ( Penningmeester )                                                                                

 

De werkgroep gastgezinnen bestaat uit de volgende personen:

 

 • Ina Folkersma

 • Anita Grashuis

 • Miranda Slump    

                                                                                                                                                                                               De werkgroep activiteiten bestaat uit de volgende personen:  

     

 • Tineke Boneschansker

 • Vivian van der Deen

 • Mirjam Uuldriks                                                   

DE WERKGROEP IS VERANTWOORDELIJK VOOR:

 • Werving van voldoende gastgezinnen die achter de doelstellingen van de stichting staan ( vader,moeder en eventuele kinderen )      Alle gezinsleden van 18 jaar en ouder moeten een verklaring omtrent gedrag inleveren.

 • Begeleiden van de gastgezinnen tijdens het verblijf van de kinderen in Nederland.

 • Het opstellen van een schoolprogramma dat voldoet aan de eisen van de Wit-Russische overheid. Schooltijden lopen parallel aan de schooltijden van de Nederlandse kinderen, waarbij het ochtendprogramma wordt verzorgd door de Wit-Russische begeleiders; en het middagprogramma door activiteiten van de werkgroep.

 • Het opstellen van een activiteitenprogramma met daarin aandacht voor creativiteit, sport en spel en het Bijbelonderwijs.

 • Het werven van financiën om een project mogelijk te maken.

 • Het begeleiden van de reis.

AANSPREEKPUNT IN DE CONTACTEN MET DE LANDELIJKE WERKGROEPEN 

 

Kees Mollema  ( secretariaat@tsjernobylmiddengroningen.nl )

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Binnen onze Stichting is dit Heleen Lok (vcp@tsjernobylmiddengroningen.nl).

Lijflied van de stichting

Adelaar.png

OPWEKKING 488

 

Opwekking 488 is het lijflied van de stichting;                                                                                                      

Opwekking 488 is een lied waarin het verlangen beschreven wordt dichter bij God te zijn. Wanneer Zijn kracht over ons komt, ons tegemoet komt, voelen wij ons gedragen. Gedragen door de kracht van de Heilige Geest en van Gods LIEFDE. Zo mogen wij dit prachtige werk doen, en voelen wij  hoe Hij aanwezig is bij ons, maar ook bij de kinderen in Wit-Rusland. De adelaar is als symbool in onze logo verwerkt.

Links naar andere Tsjernobylwebsites

Aist Polesia.png

 

HULPORGANISATIES

 

 

STICHTING AIST POLESIA

 

De organisatie in Wit -Rusland , die onze  kinderen voorbereid om naar Nederland te gaan.  Aist betekend  Ooievaar, en Polesia is de naam van de regio waar onze kinderen vandaan komen, de bosstreek van Prypjat.


 

 

Nodigt jaarlijks kinderen uit  voor een verblijf in Nederland , en bieden ook structurele hulp aan Wit-Rusland. Als u uw gastkind  in de zomer- of kerstvakantie weer naar Nederland wilt laten komen , kunt u zich opgegeven bij deze stichting.

Heeft als doel nazorg te verlenen aan kinderen die in Nederland zijn geweest , en wil bouwen aan een betere toekomst. Ook kunt u via deze stichting een aantal keren per jaar  pakketten verzenden naar uw vrienden in Wit-Rusland. In de gemeente Midden-Groningen  zijn een aantal vrijwilligers die een kerstpakketten inzamel actie gehouden, (alleen in november) gastgezinnen brengen een pakket, en vervolgens brengen de vrijwilligers de pakketten naar een loods van Gichon. Opgave voor 1 Oktober op deze site. Ook gastgezinnen van omringende werkgroepen mogen pakketten brengen voor hun gezinnen in Wit-Rusland.            ( Opgave per mail of via de site )

LINKS NAAR ANDERE WERKGROEPEN

Er zijn veel werkgroepen actief in binnen en buitenland onder verschillende organisaties. Aist Polesia, onze organisatie in Wit-Rusland werkt samen met Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Midden-Groningen  en onderstaande  werkgroepen. 

DIVERSEN

                                                                                                                                                                                          Algemene informatie over Wit-Rusland, Reizen,Vervoer en diverse hulporganisaties

 

 

 

Informatie over het organiseren van een reis naar Wit-Rusland

 

Informatie over de Tsjernobyl ramp

 

  

Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Veenendaal

bottom of page